Guerrilla Girls

Poster series, 2003–2012 Estrogen Bomb, 2013

Med tillstånd från Guerrilla Girls
Vutek 5300 PVC Mesh
250 cm × 600 cm
Med tillstånd från konstnär och Southbank Center

Guerrilla Girls är en anonym grupp konstnärer, aktivister och feminister som sedan 1985 har avslöjat sexism, ojäm­ställdhet och rasism i konstvärlden. Med humor och glimten i ögat gör de till exempel ”Weenie Counts” som visar ande­len manliga respektive kvinnliga konstnärer på konstinsti­tutioner. I utställningen presenterar gruppen ett urval av sina ikoniska affischverk som häcklar den diskriminering av kvinnor som fortfarande präglar konstvärlden.

 

Foto: Attila Urban