Ninar Esber

Triangle (2012)

Video b/w 6’28”
Med tillstånd från konstnär

Videon Triangle består av en rad citat som ackompanjeras av ett rytmiskt soundtrack av punkmusikern Jacno. I sitt textbaserade videoverk vänder konstnären Ninar Esber ut och in på sharialagar om kvinnor, och några olika fatwor. Förbuden mot kvinnor förvandlas till trotsiga påståenden, och videon har ett konfrontativt tonfall som påminner om globala feministiska manifest.

 

Foto: Attila Urban