Deimantas Narkevičius

Feast for one alone or a few 2013

En uppsättning för prestanda när du använder stereoanläggning produceras före 1985, DAC, dator, flera ljusprojektorer.
Arbetet arrangeras i nära samarbete med John Heintz.
Med tillstånd av Deimantas Narkevicius och Johan Heintz

Deimantas Narkevičius konst utspelar sig i nationalhistoriens och de privata minnenas tomrum, dar officiella berattelser och personlig erfarenhet ofta konkurrerar oppet med varandra. Med utgangspunkt i projekt som Whatever You Play, It Sounds Like the 1940s (2009) och End of Censored Cinema again and again (2011) aterskapar Narkevičius nya verk for utstallningen den experimentella känslan från Göteborgs svartklubbsscen på 80-talet, med hjälp av gamla ljus- och ljudsystem.

 

Foto: Attila Urban