Marinella Senatore

The School of Narrative Dance 2013

Video, HD
20’
Med tillstånd från konstnär

Marinella Senatores verk bygger på publikdeltagande. Se­natores bidrag till utställningen är The School of Narrative Dance. Det är en nomadisk skola utan byggnad, ett förslag till alternativt utbildningssystem. Skolan utmynnar i ett performativt filmprojekt där upplevelsen av gemensamma berättelser skapas med hjälp av rörelse.

 

Foto: Attila Urban