Johan Heintz

Nyhetsurklipp, svart-vitt och färg, professionella- och amatörfotografier, program och affischer, flyers och banderoller, diabilder och VHS-band, utgör delar av Johan Heintz, som grundade och drev Göteborgskarnevalen 1982–1993, personliga arkiv. Ett urval av materialet, som fungerat som inspirationskälla for konstnärerna i AnarKrew: An Anti-Archives.

Foto: Attila Urban