Qiu Zhijie

The poets have even been kicked out of the Republic by Plato 2013, Used to be the Looser 2013

Kinesiskt black på papper
250 × 120 cm
Med tillstånd från konstnär

Qiu Zhijie arbete är inspirerat från en mängd olika källor: från konfucianismen och platonism, till upplysningen, marxismen, och aktuella frågor bland andra. Genom att kombinera dessa idéer, skapar han stora labyrintfärgkartor och komplexa encyklopediska ritningar. Genom dessa pekar han på alternativa sätt att se på historien och världen genom att skapa lekfulla konfigurationer om hur saker och ting är och även hur de kan vara. De två teckningar som han har producerat särskilt för biennalen är kartografiska representationer av Platons republik och en karta över begreppet lek.

The Politics of Laugher 2013

Väggmålning, kinesiskt bläck
Med tillstånd från konstnär

Qiu Zhijie arbete är inspirerat från en mängd olika källor: från konfucianismen och platonism, till upplysningen, marxismen, och aktuella frågor bland andra. Genom att kombinera dessa idéer, skapar han stora labyrintfärgkartor och komplexa encyklopediska ritningar. Genom dessa pekar han på alternativa sätt att se på historien och världen genom att skapa lekfulla konfigurationer om hur saker och ting är och även hur de kan vara. Väggmålningen som han har producerat särskilt för Biennalen heter The Politics of laughter och undersöker skapandet av skratt och humor i våra samhällen.

 

Foto: Attila Urban