Markus Öhrn

Magic Bullet, 2009

Video, 42 timmar

Den 49-timmar långa filmen Magic Bullet är ett kronologiskt montage av alla de filmscener som klippts bort av Statens Biografbyrå under åren 1934 till 2002. Genom att visa upp det system samhället upprättat för att dölja blottläggs epokens sociala och ideologiska konstruktioner. Den censur som idag ersatts av en internaliserad social kontroll ifrågasätts.

2013-10-07

Inställd visning av Marcus Öhrns verk Magic Bullet

Filmen Magic Bullet av konstnären Marcus Öhrn är ett 49-timmar långt kronologiskt montage av alla de filmscener som klippts bort av Statens Biografbyrå under åren 1934 till 2002. Filmen skulle som en del av GIBCA visats på storbildskärm på GöteborgsOperans fasad.

På torsdagen 5 september, tre dagar innan filmens premiär, meddelade GöteborgsOperan att verket inte kunde visas som planerats. Då verkets syfte är att visa upp och ifrågasätta den censur som samhället upprättat för att dölja sociala och ideologiska konstruktioner, motsätter sig Marcus Öhrn all form av ändringar eller censurering av verket.

GöteborgsOperan meddelar i sitt ställningstalande att de inte finner det lämpligt att visa innehållet i verket på GöteborgsOperans fasad, då de skulle kunna uppfattas som att GöteborgsOperan inte bara distribuerar verket utan även står bakom det konstnärliga skapandet.

Från GIBCAs sida beklagar vi att visningen ställts in då verket inbjuder till flera intressanta frågor och samtalsmöjligheter som nu har missats, samt det olyckliga i att GöteborgsOperans beslut att dra sig ur kom så sent.

GIBCA och Marcus Öhn har sedan verket ställdes in undersökt andra alternativ för hur samtalet kring verket och den inträffade situationen kan följas upp. Vi återkommer med mer information när sådan finns.