Forensic Architecture

Forensic Architecture 2011–2014

ERC Project, Centre for Research Architecture, Goldsmiths
Universitet i London.
Poster Design Francesco Sebregondi

I Forensic Architecture ingår arkitekter, konstnärer och forskare. Forensic Architecture rekonstruerar och analyserar brottsplatsers avtryck i rumsliga föremål och miljöer. I varje undersökning tillämpas olika metoder för teknisk visualisering för att försöka återskapa ett händelseförlopp och dess juridiska konsekvenser, för att tolka de olika krafter som spelar in.