Nanna Nordström

Total Supply 2013

Skulpturinstallation
Första balkongens foajé

Nanna Nordström bygger sina skulpturala installationer i de tomrum och misslyckanden som är oundvikliga när idéer blir föremål. Beståndsdelar placeras och felplaceras och helheten hotar ständigt att falla samman. Föremål och material talar sällan som enskildheter. De är ”ställda” eller ”utslängda” i bricolagekonstruktioner som vilar på en omedelbar kroppslighet. I denna mångfald av gester är form resultatet av ett förkroppsligat tänkande.

 

Foto: Attila Urban