Dario Solman

Target Orbit 2013

Del av The Heart of Perspective,
Skapandet av filmprojeketet
Digital animation, 4’54”
Arbetet är producerad av Ljubljana Biennalen för Graphic Arts som en del av samarbetsprojektet med biennaler i Göteborg, Liverpool och Mechelen (inom ramen för programmet European Culture 2007–2013)

Den datoranimerade filmen Target Orbit utgår ifrån ett bildspråk som Dario Šolman utvecklat de senaste åren för projektet The Heart of Perspective. Konstnären hämtar in­spiration från olika håll, t ex arkitektur, teknik, naturen, sci­ence fiction och tidsresor, hemliga koder, teologi, folkmin­nen. Enligt Šolman uppmanar verket betraktaren att stanna upp och fundera på hur vi upplever och uppfattar konst.