Carolee Schneemann

Infinity Kisses 2008

Video installation
Kristallfoajén

Carolee Schneemann är en gränsöverskridande performancekonstnär som utforskar en begärets, sexualitetens och könets politik där kroppens uttryck och befrielse är centrala. Ritualer och religiösa upplevelser har varit mycket viktiga i hennes undersökning av arkaiska bildtraditioner, tabubelagda njutningar och det dynamiska förhållandet mellan konstnärens kropp och samhällskroppen. Schneemanns banbrytande verk har ofta varit kontroversiella och ifrågasatta. I utställningen visar Schneemann videoinstallationen Infinity Kisses.

 

Foto: Attila Urban