Jorge Galindo & Santiago Sierra

Los Encargados 2012

Single channel video, HD
5:55min

Med tillstånd från konstnär och Galería Helga de Alvear, Madrid.

I videoverket Los Encargados ser vi svarta limousiner på en av Madrids huvudgator. Det liknar ett begravningståg. På taken har bilarna upp-och-nervända porträtt av flera span­ska presidenter. Det är en symbolisk halshuggning. Video­verket kan tolkas som en allvarlig anklagelse om statsmäns korruption i poetisk form. Budskapet är tydligt: Makthavar­na är politiskt döda eftersom samhällskontraktet för länge sedan brutits och ingen längre tror på politikerna.

 

Foto: Attila Urban