Margrét Helga Sesseljudóttir

Unstable Interior Postponed – Transportation of nothing 2013

Skulpturinstallation och performance
Konferenslokal

Sambanden mellan kropp och rum, och den dubbla synen på kvinnokroppen som både frånstötande och attraktiv är en återkommande paradox i Margrét Helga Sesseljudóttirs performanceverk och installationer. Ofta använder hon sig själv som material, men snarare som del av en skulptur än som aktör. Hennes verk förblir oåtkomligt för begrepp och värderingar, förgängligt och tillfälligt. Sesseljudóttir skapar och skadar föremål hon själv skapar.

 

Foto: Attila Urban