Peter Wächtler

Untitled 2013

Animerad film, Ljud.
Arbetet är producerad av Liverpool Biennalen för Graphic Arts som en del av samarbetsprojektet med biennaler i Göteborg, Ljubljana och Mechelen (inom ramen för programmet European Culture 2007–2013)

Peter Wächtler visar ett videoverk som är en stop mo­tion-animering av rörliga skulpturer i svart elkabel som konstnären böjer till så att de bildar små figurer. Stop mo­tion är en enkel animeringsteknik där ett föremål fotogra­feras med små positionsvariationer mellan de respektive fotografierna för att skapa en illusion av rörelse. Här består den abrupta, elementära handlingen av ett våldsamt möte mellan trådvarelserna.

 

Bild: Stillbild ur Peter Wächtler – Untitled, 2013