Nuria Guell

Offside. Too much melanin, 2013

Performance
Med tillstånd från konstnären

Du kan leka kurragömma med en politisk flykting. Maria är en före detta polis, som nu gömmer sig från polisen och ansöker om asyl i Sverige för tredje gången. Hennes olösta immigrantstatus varierar mellan laglig och olaglig. Hon var inhyrd av konstnären under tiden biennalen pågår. Kontraktet innehåller en ansökan om arbetstillstånd och tillåtelse att vistas i landet.

 

Foto: Attila Urban