MYCKET & The New Beauty Council (in collaboration with Maja Gunn)

Exclude Me In 2013

Performance, installation, mixad media
Med tillstånd från konstnär

The New Beauty Council (NBC) och MYCKET i samarbete med designer Maja Gunn presenterar en installation pa Göteborgs Konsthall och en performance pa Esperantoplatsen. Verken ar utformade för att ge ett queert och lesbiskt perspektiv pa Göteborgskarnevalens historia. Karnevalen ar traditionellt en plats for kons- och sexuellt överskridande. Den bortträngda queera och lesbiska dimensionen i Göteborgskarnevalen berättar om karnevalens egna uteslutningsmekanismer.

 

MYCKET / Etablerat 2011, Stockholm, Sverige
Mariana Alves, Katharina Bonnevier och Therese Kristiansson i samarbete med Maja Gunn

The New Beauty Council / Etablerat 2008, Stockholm, Sverige
Therese Kristiansson och Annika Enqvist

Praktikanter: Minna Magnusson, Moa Sjostedt

Medskapare: Marie Carlsson, Adam Gustafsson, Stefan Nordberg, Partiez Van Der Weens, Hanna Kisch, Moa-Lina Croall, Karin Drake, Emma Lundqvist, Alireza Arabi, Rebecca Vinthagen, Malin Holgersson, Iki Gonzalez Magnusson, Eddie Mio Larsson, Olle Gunn, Carolina Hemlin, Dwayne Edmondson, Inger Kristiansson, Hannah Goldstein.

Stort tack till: Mediaformat, Eskilstuna Energi och Miljo AB, Emmaus, F.O.V., Kulturhuset Sagen (Ormestorp gard & Haga)

 

 

Foto: Attila Urban