Peterson. A, (1901) Original architectural drawing of the old water reservoir.

Aktörer 2021

Kulturtemplet förvandlar en gammal vattenreservoar från 1901 till ett samtidstempel där natur och kultur möts på nytt. 


Besöksinformation

Adress:
Kabelgatan 19
41457
Göteborg
 

Öppettider:
Se vår hemsida för aktuellt program.

Kontakt:
Kulturtemplet@gmail.com
Au.vandoorn@gmail.com 

Hemsida:
www.kulturtemplet.org 

Facebook:
https://www.facebook.com/kulturtemplet

Instagram:
@kulturtemplet