Foto: Anna Littorin

Aktörer 2021

Kommunens utställningshall kännetecknas av nyfikenhet och öppenhet. Ledord är bredd och variation i konstnärlig teknik och i uttrycksform. 


Besöksinformation

Adress:
Utställningshallen i Öckerö bibliotek
Navet
Sockenvägen 4
475 31
Öckerö
 

Öppettider:
Måndag  torsdag kl. 10  19
fredag kl. 10
  16
lördag kl. 10
  14.
Utställningshallen följer bibliotekets öppettider.
 

Kontakt:
biblioteket@ockero.se
lotta.m.nyberg@ockero.se
031-976348
 

Hemsida:
www.ockero.se/utstallningshallen 

Facebook:
www.facebook.com/ockerobibliotek 

Instagram:
@ockerobibliotek