Bed Rock with lichen associations. Foto: Agnes Mohlin

Aktörer 2021

KKV-B finns vid Bottnafjorden i Bohuslän och tillhandahåller professionellt utrustade verkstäder för yrkesverksamma konstnärer samt galleri. 


Besöksinformation

Adress:
Konstnärernas kollektivverkstad Bohuslän
Skärholmen
457 48 Hamburgsund
 

Öppettider:
Torsdag  fredag kl. 12  14
lördag
  söndag kl. 11  16
 

Kontakt:
info@kkv-b.se
0523-518 95 

Hemsida:

Hem

Facebook:
https://www.facebook.com/KKVBohuslan

Instagram:
@kkvbohuslan