Foto: Africa Coll

Aktörer 2021

”Minne av ett hav” är en del av ett kommunikationsprojekt som visar vilken roll kulturmiljön, kulturarvet och platsidentiteten har för människors välbefinnande och för hållbar landskapsförvaltning. 


Besöksinformation

Adress:
Kinnekulle stenbrott
Hällekis
Götene kommun
 

Öppettider:
11 september-26 september 

Kontakt:
ann-sofie.andersson@gotene.se
0511-38 60 50 

Hemsida:
www.gotene.se/minneavetthav 

Facebook:
www.facebook.com/gotene 

Instagram:
@gotenekommun