Picture by: Forêt Atelier

Aktörer 2021

Center for Critical Heritage Studies är en plattform för forskning om hur kulturarv omarbetar det förflutna i nuet. Forêt Atelier är en designstudio med fokus på landskap och dess utföringsform.


Besöksinformation

Adress:
Göteborgs universitet Humanistiska fakulteten | Humanisten
Renströmsgatan 6
412 55
Göteborg

Kontakt:
moniek.driesse@conservation.gu.se

Hemsida:
www.gu.se/en/critical-heritage-studies/research/curating-the-city-cc
www.foretatelier.com
www.moniekdriesse.com

Facebook:
www.facebook.com/cchs.ugot.ucl
www.facebook.com/foretatelierrotterdam
www.facebook.com/moniek.driesse

Instagram:
@foretatelier