Artist: Mats Hjelm Foto: JB Berenger

Aktörer 2021

Konsthallen vid Bohusläns museum visar 3-4 samtida utställningar per år. Museet, som är ett länsmuseum med en konsthall, ligger centralt i Uddevalla. Själva konsthallen disponerar ca 500 m2. Museet bedriver en omfattande kulturell verksamhet, med föredrag och pedagogik. 


Besöksinformation

Adress:
Museigatan 1
451 19 Uddevalla
 

Öppettider:
Måndagsöndag kl. 10–16 

Kontakt:
info@bohuslansmuseum.se
052-265 65 00 

Hemsida:
www.bohuslansmuseum.se 

Facebook:
https://www.facebook.com/bohuslansmuseum
https://www.facebook.com/konsthallenbohuslansmuseum 

Instagram:
@bohuslans_museum