Konstnär: MASU (Mattias Gunnarsson och Susanne Westerberg) Titel: Att teckna vatten Foto: MASU

Aktörer 2021

(X)sites är ett konstnärsdrivet projekt med platsspecifik konst längs cykellederna Sjuhäradsrundan och Kattegattleden. Kc väst är projektägare. 10 konstnärer deltar från Ulricehamn till Helsingborg. 


Besöksinformation

Adress:
Konstnärscentrum väst
Erik Dahlbergsgatan 6
411 26
Göteborg
Kansli, Galleri
Kc och Skissernas rum
 

Öppettider:
Konsten finns i landskapen dygnet runt 4 – 7 november 

Kontakt:
info@landart.se 

Hemsida:
www.xsites.se 

Facebook:
www.facebook.com/xsites.landart 

Instagram:
@xsites.landart