Röda Sten Konsthall. Foto: Hendrik Zeitler

Röda Sten Konsthall

Röda Sten Konsthall, konstbiennalens hemarena, ligger under Älvsborgsbron på en av Göteborgs mest särpräglade platser, där urban storslagenhet möter det västsvenska kustlandskapet.

Lisa Rosendahl, curatorn GIBCA 2019 Part of the Labyrinth, om utställningen på Röda Sten Konsthall:

Röda Sten Konsthall var tidigare ett pannhus, där det brändes kol och flis för att förse lokala industrier med värme. Byggnaden bär fortfarande på spår från den tiden, liksom från åren då pannhuset avvecklats och istället blev hem åt olika former av självorganiserat kulturliv.

Utställningsdelen på Röda Sten Konsthall tar utgångspunkt i industrins, kolonialismens och miljöförstöringens sammankopplade historier och hur dessa lämnar spår i människan och naturen. Flera av verken omförhandlar den västerländska modernitetens linjära berättarstrukturer och ständigt framåtdrivna rörelse. Genom att korskoppla dåtid och nutid, liksom jord, bild och kropp, skapar konstnärerna materiella och associativa kretslopp som föreslår andra förhållningssätt mellan människa och omvärld än den industriella kapitalismens enkelriktade förbränningssystem.

Genom att tillgängliggöra den spiralformade trappan i husets mitt möjliggörs för besökarna att på olika sätt cirkulera genom byggnaden och uppleva verken ur olika perspektiv.


Konstnärer

Özlem Altin
Black Quantum Futurism
Kajsa Dahlberg
Michelle Dizon
Åsa Elzén
Tamara Henderson
Susanne Kriemann
Kent Lindfors
Oliver Ressler


Kontakt

Entré:
40 kr
Fri entré för alla under 26 år
20 kr för studerande och pensionärer

Öppettider:
Måndag stängt
Tisdag, torsdag, fredag kl. 12–17
Onsdag kl. 12–20
Lördag–söndag kl. 12–18

Adress:
Röda Sten 1
414 51 Göteborg

Telefon:
031-12 08 16

Hemsida:
www.rodastenkonsthall.se

Hållplatser:
Vagnhallen Majorna
Klippan
Klippans färjeläge