Göteborgs Konsthall. Foto: Hendrik Zeitler

Göteborgs Konsthall

Göteborgs Konsthall är en välkänd institution i det göteborgska kulturlivet – konsthallen byggdes redan 1923 och inryms i en klassicistisk tegelbyggnad vid Götaplatsen, högst upp på paradgatan Avenyn. Här visas årligen fem utställningar av samtidskonst, och vartannat år är konstbiennalen en återkommande gäst.

Lisa Rosendahl, curatorn för GIBCA 2019 Part of the Labyrinth, om biennalen på Göteborgs Konsthall:

Göteborgs Konsthall invigdes 1923 och är ett typiskt exempel på en vit kub. Det vitmålade gallerirummet utan fönster mot gatan utanför är en rumslig gestaltning av idén att människan kan upprätta ett avstånd mellan sig själv och omvärlden för att på så sätt kritiskt betrakta och omforma den. Arkitekturen iscensätter några av modernitetens viktigaste operativa strategier – separation, autonomi och abstraktion – vars konsekvenser inkluderar både frihet och våld.

Enligt konventionen återställs gallerirummet efter varje utställning för att bereda plats åt nästa utan att lämna några spår. Detta skapar en illusion av att nya världar ständigt kan uppkomma som ur ett vakuum. Den vita kubens metod att rasera en värld för att bygga en ny känns igen från utopiskt tänkande, revolutionära politiska rörelser och konstnärliga avantgarde. Men också från kolonialismens, imperialismens och den industriella kapitalismens framfart. Myten som den vita kuben upprätthåller är att rummet i sig är neutralt och inte påverkar innehållet. Liksom den vita blicken och det vita pappret är den vita kuben ett uttryck för en kulturell identitet som talar om sig själv i termer av icke-identitet.

Utställningsdelen på Göteborgs Konsthall tar avstamp i den vita kubens tveeggade symbolik av frihet och våld. Flera av konstverken utmanar modernitetens konstruerade motsatspar och gränsdragningar, och visar hur tillvaron i själva verket kännetecknas av olika former av sammanflätning och sätt att vara både/och.


Konstnärer

Elena Aitzkoa
Henrik Andersson
Ibon Aranberri
Sissel M. Bergh
Cian Dayrit
Michelle Dizon
Rachel de Joode
Hanna Kolenovic
Antonia Low
Rikke Luther
Doireann O’Malley
Armin Lorenz Gerold
Oliver Ressler
Lorenzo Sandoval
Knud Stampe
Ayatgali Tuleubek


Kontakt

Entré:
Fri entré

Öppettider:
Måndag stängt
Tisdag, torsdag kl. 11–18
Onsdag kl. 11–20
Fredag–söndag kl. 11–17

Adress:
Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon:
031-61 50 40

Hemsida:
konsthallen.goteborg.se

Hållplatser:
Valand
Berzeliigatan
Götaplatsen