Haga. Foto: Dick Gillberg

Haga

Haga är en av Göteborgs äldsta stadsdelar och var under början av 1900-talet en arbetarstadsdel med små trångbodda lägenheter och låg boendestandard. Under 1970–1980-talet genomgick stadsdelen omfattande rivningar och renoveringar vilket gav upphov till starka protester och ockupationer. Haga präglades av ett rikt kulturliv, politiska rörelser och levande nattliv. Idag är stadsdelen ett populärt bostadsområde och turiststråk – fullt av små kaféer och butiker.


Konstnärer

Pia Sandström

Kontakt

Adress:
Kaponjärgatan nedanför trappan till Skansen Kronan

Hållplatser:
Hagakyrkan
Järntorget