Packhusplatsen, 1977. Foto: Pål-Nils Nilsson / Riksantikvarieämbetet.

Franska tomten

Franska tomten, nuvarande Packhusplatsen, är ett torg beläget i stadsdelen Nordstaden vid den Södra Älvstranden. Där ligger det Transatlantiska rederiets tidigare huvudkontor, flankerat av Hovrätten för Västra Sverige. På torget pågår idag stora byggnationer till följd av infrastrukturprojektet Västlänken.

Den så kallade Franska tomten, nuvarande Packhusplatsen 4, fick sitt namn år 1784 då den som del av ett handelsavtal mellan Sverige och Frankrike byttes mot den karibiska ön Saint-Barthélemy. Medan fransmännen fick frihandelsrättigheter i Göteborg, tog svenskarna över det koloniala styret på Saint-Barthélemy. Fram till 1847 var svenskarnas ekonomiska aktiviteter på ön inriktade mot slavhandel. 1878 såldes territoriet tillbaka till Frankrike.


Konstnärer

Eric Magassa
Ayesha Hameed


Kontakt

Adress:
Packhusplatsen 4
411 13 Göteborg

Hållplatser:
Stenpiren
Brunnsparken