Depicting the Untold / Stories from Känsö Island

2019

Text, fotografi, inramade arkivbeständiga Gicléetryck
Varierande storlek

Känsö bär spår av sin historia som karantänstation för handelsfartyg. Avsikten med karantänen var att förhindra besättningen att sprida sjukdomar från Europa och Asien till Göteborg och resten av Sverige. Charlotta Hammars serie av fotografier skildrar den här dolda historien som får ny betydelse i ljuset av hur ordet karantän uppfattas idag – tillsammans med tankar om tillgång till säkerhet. Idag är Känsö ett militärt område som inte är tillgängligt för allmänheten. I sin konstnärliga process prövar Hammar gränserna för denna otillgänglighet. Hammars konstnärliga arbete genomsyras av hot, rädsla, beredskap och ångest. I Depicting the Untold / Stories from Känsö Island framkallar de suddiga, spöklika bilderna samma känslor av hot och beredskap som är en del av handelshistorien och militarisering i området.

”Hur upptäcker du och berättar om en historia från förr genom att använda den plats där allt hände? Det här verket utgår från fyndet av en arkivbild från Känsö utanför Göteborg, en liten ö som tjänade som karantänstation under 1800-talet, med byggnaderna fortfarande bevarade idag. Den är bara tillgänglig för militären. Tillfälligheter och sökandet efter de dolda historierna förde mig till ön för att skapa detta verk.”
(Charlotta Hammar)


Biografi

Charlotta Hammar är född 1982 och har en masterexamen i fotografi från HDK-Valand, Göteborgs universitet där hon även gjorde sin kandidatutbildning 2013. Hon jobbar huvudsakligen med fotografi men har även arbetat med film, text och installationer. Charlotta var utvald som en av tolv konstnärer för TLP Editions, PhotoIreland 2020 och hennes arbete ”Important Public Announcement” var en del av Cracow Art Week 2021. Hon bor på en liten ö utanför Göteborg där hennes fotografiska arbeten ofta utspelar sig. 


Provokation

Structured around the theme of the city as a machinery of the present time, Comforting the machine synthesised and gave its audience a tight and poignant grasp of truths in the raw. In preparation for the exhibition, the ten artists were also invited to submit something the curators called “Provocations”. The provocation to each artist was a task to expand themselves beyond the walls of the gallery by mapping traces of their work in the region, in history and the future, and to collate them as a string of continuations.


Provokation bilder


Provokation text

Vi fick hem en broschyr för några år sedan. Den hade titeln Om krisen eller kriget kommer och om jag bara läste igenom den tillräckligt många gånger skulle jag vara säker.

När ängslan kryper under skinnet brukar jag gå in på sidan Centre for the study of existential risk.

”We are dedicated to the study and mitigation of risks that could lead to human extinction or civilisational collapse”

Dessa ord är som balsam för själen. Bara detta att veta att det sitter en liten grupp Cambridgeanställda och verkligen, verkligen tänker på olika scenarier som eventuellt kan utplåna människan, och hur vi kan undvika dem, det skänker tröst.

Själva sidan är slående. Jag tittar på ”We are dedicated…” och rör samtidigt muspekaren så att bakgrundens grafiska element rör sig mot den blå bakgrunden med en hypnotisk och sövande effekt.

Jag önskar jag vore mer dedicated, dvs hängiven, engagerad i själva problemlösningarna och inte i problemen. Jag vill inte påstå att jag vill stanna i oron, men det finns onekligen en hemlig önskan inom mig att katastrofen ska vara på intåg.

Andrev Walden skriver i DN (2021-06-18) om ”den förbjudna drömmen att hitta ett lik” när han går förbi vattendrag. Han berättar om en sammansvetsande ”Stand by me”-energi i luften när han en sommar engagerar sin personal på en redaktion i en ”likletarlunch” (de hittade inget lik) som en form av teambuilding.

Waldens vän psykologen föreslår att denna önskan kanske bara består i en längtan efter att något riktigt ska hända, som leder till ett undantagstillstånd, en flykt från vardagens plikter och göromål.

När coronapandemin lamslog världen och katastrofen faktiskt blev ett faktum, undantagstillståndet det nya normala, sa min partner lite sarkastiskt till mig ”jaha, nu har du fått din katastrof, känns det spännande och härligt?”

Jag skämdes lite då.

Men det är klart att det ligger något i det där med att värdet på livet står i förhållande till den risk som för stunden hotar det.

Jag gjorde en serie posters med text från broschyren Om krisen eller kriget kommer, kombinerat med bilder från mitt livslånga projekt Inventering/Inventory, där jag fotograferar alla saker i mitt hem, inspirerat av preppinglistorna i broschyren.

Projektet har titeln Important Public Announcement och har ställts ut på Galleri Format i Malmö 2019, samt nyligen, simultant i Göteborg och Krakow.

Postrarna fanns att se både hos lokala verksamheter som restauranger och butiker samt på anslagstavlor och olika publika platser runtom i städerna. Det fanns ingen avsändare och textfragmenten från broschyren klingade med en dystopisk underton i en förvirrad värld.

LÄNKAR: 

Om krisen eller kriget kommer 
https://www.msb.se/sv/publikationer/om-krisen-eller-kriget-kommer/  

Centre for the study of existential risk
https://www.cser.ac.uk/ 

”den förbjudna drömmen att hitta ett lik” 
https://www.dn.se/ledare/andrev-walden-den-forbjudna-drommen-om-att-hitta-ett-lik/ 

Inventering/Inventory
https://www.charlottahammar.com/inventory-inventering 

Important Public Announcement
https://www.charlottahammar.com/important-public-announcement