Ni måste Namasté

2020

Video, måleri, plaststolar
Video, 14 min 30 sek
Varierande storlek

Ni måste Namasté visar ett fiktivt bostadsområde under en bullrig och störande byggprocess. Influerad av noir-estetik följer filmen några karaktärer som genomlever detta kapitalistiska stadsutvecklingsprojekt. Sådana projekt, med sin eftertraktade design, kan idag ses i många tidskrifter när städer stoltserar med att de växer och låter bygga det senaste när det gäller hållbarhetsarkitektur. Ordet hållbarhet är täckmantel för gentrifiering och byggandet av segregerande murar, en ambitiös kliché som skulle kunna
kallas ”den svenska drömmen” – en vältränad, sund kropp i ett nybyggt, elegant, rent och ”tryggt” område, alltihop mekanismer för klassdifferentiering. Alikhani använder ett anti-dystert angreppssätt i sitt verk, och tror på humorns kraft att engagera publiken på flera komplexa nivåer.

“Tillsammans med en yoga-klass får vi följa flera karaktärer som försöker uppnå lugn mitt i det bullrande byggandet av någon slags framtidsvision. Sudden Hills är en scen där drömmar om lyx och välmående spelas upp i en allestädes närvarande annons som anspelar på flera stadsutvecklingsprojekt i Sverige, och i Göteborg i synnerhet.”
(Kasra Seyed Alikhani)


Biografi

Kasra Seyed Alikhani är en konstnär och filmare som under de senaste åren har experimenterat med en utvidgad idé om scenografi och amatörfilm i Maya Deren’s anda. Video, måleri, musik och installationer bildar fiktiva världar som främmandegör det vardagliga och där det personliga sammanförs med teori och masskultur till förhöjda speglingar av omvärlden. I dessa dramatiseras det förställda i verkligheten och hur idéer om likformighet och svenskhet kan spöka i det vardagliga. I anslutning till dessa idéer har han på senaste tid utforskat fantasier om sjukdom/hälsa. 


Provokation

Structured around the theme of the city as a machinery of the present time, Comforting the machine synthesised and gave its audience a tight and poignant grasp of truths in the raw. In preparation for the exhibition, the ten artists were also invited to submit something the curators called “Provocations”. The provocation to each artist was a task to expand themselves beyond the walls of the gallery by mapping traces of their work in the region, in history and the future, and to collate them as a string of continuations.


Provokation text (engelska)

”Equal Temperament”

Raumdeuter Radio invited me to make a sound-work based on tram line number 9 which was launched as part of GIBCA Extended. Tram line number 9 (among other routes) often becomes a symbol of a journey of class as its two end-stations illustrate the city’s large geographical gap between populations of different socio-economic statuses. But how desirable are the lifestyles on the homogenous and materially wealthy end of the route? What is expected to sacrifice/suppress, in order to climb the socio-economic ladder? What identities and aspirations are available in the collective imagination? Can these be re-imagined?

“Equal temperament” is my musical project that asks these questions through conjuring the imagination of a fictional person/entity with multiple voices at a perpetual in-between-state, indefinitely stuck on the tram, unwilling to get off at any one station. I imagine an entity that samples voices and sounds from the city to express its melancholy and desire. The project has also become a chance of blurring the lines between my musical and artistic practice. It’s a musical collage of impressions from the route and the locations it passes which explore “Swedishness” through the thematic lens of journey vs. limbo. The linear movement implied by a journey is replaced by the more circular, back and forth movement (or lack thereof) of limbo. For the melodies that accompany this musical, I’m using musical software developed by musician and researcher Khyam Allami that challenges the Western bias in musical software which are dominated by the standard Western tuning system called Equal temperament. The project is entirely based on sound but as it has grown in scope I’ve considered ways of expanding it, I’ll keep you updated.

http://www.raumdeuterradio.com/

https://open.spotify.com/track/33OxuYpjKark90FJu7ryb7?si=92c928d268804c4b