Trädgårdsföreningen

Palmhuset

Sedan 1878 ligger Palmhuset i Trädgårdsföreningen, en av de bäst bevarade 1800-talsparkerna i Europa. Palmhuset som är byggt i gjutjärn och glas är utformat för att likna Crystal Palace i London vilket initialt byggdes för att rymma Londonutställningen 1851, en världsutställning för industri och kultur med 14 000 utställare. Med en yta på cirka 1000 kvm har Palmhuset i Göteborg sedan 1976 status som arkitektoniskt monument. Palmhuset är hem för nästan hundra olika växtarter. 

 


Besöksinformation

Adress:
Entré Slussgatan
Slussgatan 1
411 06 Göteborg

Entré Nya Allén
Nya Allén 11
411 38 Göteborg

Entré Bältespännarparken
Gamla Allén 2
411 06 Göteborg

Öppettider:
Dagligen kl. 12–18
(Begränsade öppettider på lördagar)

Entréavgift:
Fri entré

Telefon:
031-365 00 00 (Göteborgs Stads Kontaktcenter)

Hemsida:
www.tradgardsforeningen.se

Hållplatser:
Centralstationen
Kungsportsplatsen
Heden


Program