Havmanden. Photo Henrik Andersson

Risö

Ett verk av Hendrik Andersson är placerad offisite här och är tillgängligt online i biennalens app.

I närheten av Risö hittade marinarkeologer den danska västindiska fregatten Havmanden som hade varit på väg till den karibiska kolonin St Thomas innan skepet upplevde myteri ombord och sjönk utanför Göteborg 1683. Fartyget grävdes aldrig upp, visades offentligt eller replikerades .

Samtidigt upptäckte marina arkeologer 1984, utanför Göteborgs hamn, den östindiska handlaren Götheborg, skeppsbrutna utanför staden 1745 när den återvände från en resa till Kina. Fyndet ledde till en fullskalig kopia av fartyget som byggdes och seglades till Östasien.