Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) The Ghost Ship and the Sea Change 2021
Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) The Ghost Ship and the Sea Change 2021
Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) The Ghost Ship and the Sea Change 2021
Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) The Ghost Ship and the Sea Change 2021

Skeppet Havmanden som utställningsarkitektur

Göteborg är sedan hundratals år Skandinaviens största hamn och stadens historia kan skildras genom olika berättelser om skepp. Ett av de mest kända är ostindiefararen Götheborg som sjönk utanför staden 1745 på väg tillbaka från Kina och som hittades av marinarkeologer 1984. Fyndet ledde till att en fullskalig kopia av skeppet byggdes och seglades längs den historiska rutten till Kina för att sprida kunskap om Göteborg utomlands.

Mindre känt är att samma marinarkeologer också hittade ett annat skepp: den danska västindiefregatten Havmanden som var på väg till den karibiska kolonin St. Thomas. Efter ett myteri ombord sjönk fartyget utanför Göteborg 1683. Detta skepp grävdes aldrig ut, visades aldrig offentligt och det byggdes aldrig någon kopia.

Utställningsarkitekterna Kooperative für Darstellungspolitik har på uppdrag av biennalen skapat en metaforisk kopia av Havmanden vilken utgör utställningens fysiska ramverk. Denna gest speglar avsikten med kopian av Götheborg, att knyta samman stadens historia med dess framtid – men med en skillnad – på Röda Sten Konsthall är det symboliska skeppet i fragment så som skeppsvraket efter Havmanden.

Kopian av Havmanden representerar hur det förflutna fortsätter att forma samtiden men också hur historiens ruiner kan användas i andra syften. Medan biennalen pågår kommer spökskeppet att förändras, flera konstverk läggas till och väggarna brytas sönder i fler delar. Tomrummen dem emellan är tänkta att påminna om alla stadens historier som aldrig berättats eller fallit i glömska.


Utställningsarkitektur av Kooperative für Darstellungspolitik med stöd av Goethe-Institut Schweden