House of Words. Foto: Hendrik Zeitler

House of Words (HoW)

House of Words är ett arkitektur- och processbaserat konstverk av arkitekten Santiago Cirugeda och konstnären Loulou Cherinet och en samproduktion av Statens konstråd och Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA)

HoW består av tre delar

  • En paviljong – en arkitektonisk struktur – som utformas av arkitekten och aktivisten Santiago Cirugeda och uppförs i en gemensam process med olika deltagare.
  • En ”deltagarfunktion” där alla som besökerHoW uppmanas att samspela med och påverka platsen utifrån ett koncept som produceras av konstnären Loulou Cherinet.
  • Ett deltagarprogram av GIBCAs curator Elvira Dyangani Ose i samarbete med Loulou Cherinet. Programmet ska engagera medborgare i en dialog över Göteborgs stads synliga och osynliga gränser.

Konceptet HoW refererar till en typ av traditionella mötesplatser, ”hus för berättande”, som är vanliga i flera afrikanska samhällen, ”la Casa de la Palabra”.

Deltagarprogrammets kärna är utbytet av microhistorier – upplevelser, teman och berättelser som brukar förbises i den etablerade historieskrivningen. Här upprättas bland annat kontakt mellan Göteborgs innerstad och ytterområden men också mellan Sverige och världen, med plats för en mångfald av röster och perspektiv och praktiskt historieskapande.

Elvira Dyangani Ose, curator för GIBCA 2015:
”Med inspiration från antropologen Michel-Rolph Trouillots idéer om ‘otänkbar’ historia kommer GIBCA att utforska hur olika maktsystem har använt glömska och tystnad som politisk strategi.”

Santiago Cirugeda – arkitekt

Santiago Cirugeda (f.1971), bor och arbetar i Sevillia. Han är utbildad vid ESARQ (School of Architecture, International University of Katalonien) i Barcelona. Sedan 2004 leder han arkitektgruppen Recetas Urbana. Han är också en av grundarna till National Network of Collective Architecture Groups.

I sin roll som arkitekt och aktivist verkar Cirugeda för att landets invånare ska återta de offentliga stadsrummen och göra dem till sina. Genom att utnyttja kryphål i plan- och bygglagar ifrågasätter han regler som begränsar människors egna initiativ i urbana rum. Samtidigt utvecklar han nya modeller för att förbättra och förnya urbana miljöer, och inte minst bidra till billiga och bra bostäder för låginkomsttagare.

Ett par exempel på Cirugedas många och uppmärksammade subversiva interventioner i stadsmiljön är systematiska ockupationer av offentliga platser samt arkitektoniska ‘proteser’ på fasader, uteplatser, tak och outnyttjad mark.

Sedan 1996 har Cirugeda haft separatutställningar i många delar av världen och deltagit i en rad grupputställningar. Han är både i verksam arkitektur- och konstvärldens olika forum och i öppna kultur- och utbildningsarrangemang där alla är välkomna att bidra till den kollektiva processen.

 

Loulou Cherinet – konstnär

Loulou Cherinet (f. 1970) är född i Göteborg och har de senaste tjugo åren pendlat mellan Stockholm och Addis Ababa för både boende och arbete. I de två städerna har hon också fått sin utbildning, vid Addis Ababa University School of Fine Art & Design och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Cherinet arbetar med rörlig bild i storskaliga rumsliga gestaltningar som på olika sätt iscensätter dialog och berättande. Hennes filmskapande ansluter till en post-dokumentär tradition där filmen utgör ett verktyg för att pröva teser och varsebli verkligheter.

I sitt konstnärskap undersöker Cherinet hur abstrakta begrepp i samtida politisk retorik tränger in i vår fysiska och sociala vardag och hur språket inverkar på våra beteenden, miljöer och tingen omkring oss.

Cherinet har haft en rad separatutställningar i internationella sammanhang och deltagit i många grupputställningar, så som Manifesta 8, Momentum 7, Africa Remix och biennaler i Sidney, Sao Paulo och Venedig.

Cherinet tillträder som professor på Konstfack i Stockholm i augusti 2015. Hennes konst finns representerad i samlingarna på Moderna Museet i Stockholm och Sindika Dokolo, African Collection of Contemporary Art.

 

För mer information om HoW, njut av en djupgående essä, ”How to ’Host’ History-Making” av Katherine Finerty, GIBCA 2015 Curatorial Assistant. (text på engelska)


Installationsbilder