The Propeller Group, The Living Need Light, The Dead Need Music (2014). Foto: Hendrik Zeitler

Sockerbruket – 3:e Våningen och KKP Galleri

I de gamla fabrikshusen i Sockerbruket i Klippan vid Göteborgs hamninlopp visas under biennalen tre verk i två olika utställningslokaler: 3:e Våningen och KKP Galleri.

3:e Våningen är en lokal för samtida dans och konst med en scen, utställningshall och en dansstudio. Här visas konstnärskollektiven Nastivicious och The Propeller Group. Nastivicious visar en omfattande videoinstallation i galleriet och under fem helger under biennalperioden visar The Propeller Group ett videoverk i galleriets black box.

På KKP Galleri på andra sidan gårdsplanen presenteras en installation, med bland annat film, av konstnären Tris Vonna-Michell.

3:e Våningen och KKP Galleri presenterar verk som knyts samman av ett performativt historieberättande. Verken utforskar inre världar där fiktion och fantasi ger uttryck för hur påhittade och påhittiga berättelser är en del av både historieberättande, erfarenheter och upplevelser i vardagen.


Filmvisning The Propeller Group

12–13 september, kl. 12–16
26–27 september, kl. 12–16
17–18 oktober, kl. 12–16
24–25 oktober, kl. 12–16
21–22 november, kl. 12–16


Konstnärer

Nastivicious
The Propeller Group
Tris Vonna-Michell


Kontakt

3:e Våningen

Sockerbruket 9
414 51 Göteborg
3vaningen.se
031-12 17 71

KKP Galleri

Sockerbruket 27
414 51 Göteborg