Leslie Hewitt, Riffs on Real Time (2002–2009). Foto: Hendrik Zeitler

Hasselblad Center

Hasselblad Center ligger inne i Göteborgs Konstmuseums lokaler på Götaplatsen. Det är ett utställnings- och forskningscenter för nordiskt och internationellt fotografi. På Hasselblad Center visas främst video- och fotoinstallationer.

Konstverken som visas här skildrar de mest personliga ingångarna till biennalens focus på historieskapande. Här utgår konstnärerna från privata berättelser och minnen som leder besökarna in på större och mer allmängiltiga teman. Berättelserna kommer från olika former av arkiv; Privata och offentliga, individuella och kollektiva, samtida och dåtida.


Konstnärer

Arvo Leo
Inmaculada Salinas
Jacob Kirkegaard
Leslie Hewitt
Phoebe Boswell
Sara Jordenö
Theo Eshetu


Kontakt

Adress:
Hasselblad Center
Götaplatsen
412 56 Göteborg

Hemsida:
www.hasselbladfoundation.org