Julia Schuster, Choreography of a Tree. © AnnaCarin Isaksson

(X)sites 2023 – Konstnärscentrum väst

(X)sites drivs av Konstnärscentrum väst, som ett utställningskoncept inom konstformen land art där konstnärer från hela världen skapar temporära konstverk längs cykellederna Kattegattleden och Sjuhäradsrundan.


Besöksinformation

Adress:
Konstnärscentrum väst
Erik Dahlbergsgatan 6
411 26 Göteborg 

Öppettider:
tisdag–söndag kl. 12-16

Kontakt:
vast@konstnarscentrum.org
031-711 54 47
 

Hemsida:
www.konstnarscentrum.org/vast
www.xsites.se 

Facebook:
www.facebook.com/xsites

Instagram:
@xsites.landart