Tidandalens Konsthall. © Johannes Reigo

Tidandalens Konsthall

Tidandalens Konsthall är ett kulturprojekt längs än Tidan där vi skapar ett öppet rum för kreativitet, möten och samverkan kring plats och framtider på initiativ av Stadsbyggnadskontoret Nyestan.


Besöksinformation

Adress:
Tidandalens Konsthall
Hamngatan 6C
542 30 Mariestad (Under hela GIBCA 2023)

K48H, c/o Murgården
Leksbergsvägen 1
542 44 Mariestad (under K48H)

Öppettider:
torsdag 1620
lördag 1116

Kontakt:
hej@nyestan.se
0725-995269

Hemsida:
www.nyestan.se/tdkh

Facebook:
www.facebook.com/tidandalens

Instagram:
@tidandalens