MASU + DOMA

MASU är en konstnärlig samarbetsplattform med fokus på teckning och rumsliga installationer.

DOMA är en konst/design/curator-trio som bland annat arbetar med produktion av utställningar, program och publikationer.


Besöksinformation

Adress:
I skogen, vandringsslinga, vid Hedgärdessjön, Skene.

Öppettider:
Utställningen öppnar 29/9 – 1/10 och finns sedan tillgänglig (det är en plats i skogen) till 3/12.

Kontakt:
masu.projects@gmail.com
0709
480832

Hemsida:
www.masu-projects.se / www.doma-doma-doma.se 

Facebook:
www.facebook.com/masuprojects

Instagram:
@masuprojects / @doma.doma.doma