© Berith Stennabb

Kultur i Stenum

Mötesplats för Kultur, Hälsa, Resiliens, Hållbarhet – Idéer för samverkan, levande landsbygd –  i och kring den gamla Folkskolan i Stenum.


Besöksinformation

Adress:
Folkskolan i Stenum
532 94 Skara 

Öppettider:
24/9 Vernissage kl: 13–20
28/9, 29/9 kl: 13–20

Kontakt:
berith.stennabb@skara.net
+46 (0)793 01 69 75 

Hemsida:
www.stenumkultur.se

Facebook:
www.facebook.com/groups/788529912586733

Instagram:
@kulturistenum