Worn by Different Faces © Hilda Blondie Tintin Randulv

Galleri Monitor & Rotor 2

Galleri Monitor och Rotor 2 är två studentdrivna gallerier på HDK-Valand; av studenter för studenter, med nya utställningar varje fredag.


Besöksinformation

Adress:
Galleri Monitor
Chalmersgatan 4
411 35 G
öteborg

Galleri Rotor 2
Teatergatan 5
411 35 Göteborg 

Öppettider:
fredag kl. 16
20
l
ördagsöndag kl. 1216
 

Kontakt:
gallerigruppen@hdk-valand.gu.se 

Hemsida:
www.m.otor.se/

Facebook:
www.facebook.com/gallerimonitorandrotor2 

Instagram:
@galleri_hdkvaland