Tawanda Appiah, foto: Lamia Karić och Simona Dumitriu, foto: Ramona Dima.

GIBCA Extended har bjudit in curatorerna Simona Dumitriu och Tawanda Appiah att curatera den regionala utställningen. Med inspiration från tematiken för GIBCA 2021 uppmuntrar de konstnärer i Västra Götaland att reagera och respondera på följande frågor:

”Vilka är de djuplodande historier som återfinns i offentliga arkiv och personliga samlingar – i Västra Götalands hamnar, städer, byar och kustområden? Vilka är de gränser som inskränker sammanhangen i regionen idag? Vilka störningar är pågående? Hur tar konstutövare i regionen makten att synliggöra obehag eller smärta och hur projiceras det i konst och engagemang? Kan hövlighetens filter ifrågasättas? Från isolering, uteslutning, frånkoppling, sönderdelning, separation – vad ser du för framkomstplatser?”

Om curatorerna

Simona Dumitriu och Tawanda Appiah inledde sitt curatoriska samarbete 2018 på Skånes konstförening i Malmö. Tillsammans skapade de ett gediget program som vävde samman utställningar, samtal, workshops, interventioner och olika diskursiva möten i staden. Utöver deras samarbete arbetar Tawanda självständigt som curator, forskare och författare. Han är en del av Njelele Art Station och arbetade tidigare på National Galleryof Zimbabwe som intendent förmedling och programansvarig. Simona är lärare, curator och arrangör. Innan flytten till Malmö, var hon en av initiativtagarna till mytomspunna konstplattformen och kollektivet Platforma i Bukarest, Rumänien och undervisade vid National University of the Arts i Bukarest. Hon arbetar också med sin livspartner i skriv- och forskningsduon Simona&Ramona.