GIBCA Extended

  • lördag 16 september–söndag 22 oktober
  • Skärhamns bibliotek

Space is quite a lot of things

Nyfikenhet kring en värld utan kön startar en resa genom en värld av maneter och disco-farbröder, vilket skapar utrymme för fyra transpersoner att dela hur de relaterar (eller inte) till sitt eget kön, föreställa sig visioner om sin egen queera utopi och avslöja om kön kan kännas i tårna. I samarbete med SAQMI (The Swedish Archive for Queer Moving Images).

August Joensalo | Sweden, Finland 2021 | Experimentell Dokumentär | 12 min


Medverkande

August Joensalo:

August Joensalo är film regissör och författare som 2021 examinerades i sin master i film på HDK-Valand. August är baserad i Helsingfors och använder film som ett medium för att skapa relaterbara utopier för queers och transpersoner. Fokus ligger på att hitta etiska sätt för att framställa queera kroppar i bild, med en särskild betoning på transberättelser.


Besöksinformation

Öppettider:

Bibliotekets öppettider.