Photo: Ekaterina Lukoshkova Konstverk på bilden: Daniel EKTA Götesson, Tommy Sveningsson, David von Bahr © 3:e Våningen

GIBCA Extended

  • torsdag 21 september–lördag 23 september
  • 3:e våningen

Sinnlig reparation | Dansföreställning av Karolin Kent och Tuva Hildebrand

Sinnlig reparation – ett ekosomatisk undersökande

Hur formas du av din omgivning och hur formar den dig? Kan vi kollektivt reparera vår relation till våra kroppar, landskapet vi lever i och de levande varelser vi har omkring oss? 

Karolin Kent och Tuva Hildebrand undersöker reparation genom koreografiska scores du får bevittna och deltagande instruktioner som du får följa. Du är inbjuden till en kollektiv praktik av vila, läkning av brutna sammankopplingar och att lyssna till cykeln av liv, död och regenerering.


Besöksinformation

Öppettider:

Torsdag 21 sept kl 19:00
Fredag 22 sept kl 19:00
Lördag 23 sept kl 16:00