Worn by Different Faces © Hilda Blondie Tintin Randulv

GIBCA Extended

  • fredag 6 oktober–söndag 22 oktober
  • Galleri Monitor & Rotor 2

HDK-Valand: Ja visst gör det ont när knoppar brister

Under veckorna 40–42 kommer vi att anordna grupputställningar med fokus på relationer och hur dessa formar förståelsen för oss själva och världen runt omkring oss. Vi är speciellt intresserade av verk som uppmärksammar den potential till förändring som relationer kan ha, samt verk som på ett intressant sätt visualiserar och förbereder oss inför framtiden. Konst har möjlighet att blotta de annars dolda band som för oss alla samman och belysa det vackra och komplexa som dessa relationer bygger upp. Vi är spända på hur konstverken kan komma att inspirera och förena på olika oväntade sätt, och vi ser fram emot hur studenterna på HDK-Valand kommer att tolka det valda temat.


Medverkande

Studenter på HDK-Valand.


Besöksinformation

Öppettider:

fredag kl. 1620
l
ördagsöndag kl. 1216

Adress:

Galleri Monitor
Chalmersgatan 4
411 35 G
öteborg

Galleri Rotor 2
Teatergatan 5
411 35 G
öteborg