MEETING POINT 2022

Under Meeting Point får konstnärer som bor och verkar i Västra Götalandsregionen tillfälle att under korta individuella möten presentera sin konstnärliga praktik för en grupp nationella och internationell curatorer. Dessa får i sin tur chansen att upptäcka nya konstnärskap i syfte att knyta kontakter för möjliga framtida samarbeten och utställningar.

Meeting Point utgörs i huvudsak av portfoliovisningar som äger rum dagtid. Varje möte mellan konstnär och curator är 20 min långt och genomförs på svenska eller engelska. Det finns också ett kvällsprogram med mingel för curatorer och konstnärer.

Meeting Point 2022 äger rum 4-6 december i Göteborg. Curatorer/konstförmedlare (gallerister, konstnärlig ledare, uppdragsgivare för offentlig konst etc.) som bor och verkar i Sverige kan ansöka om att vara med i båda städerna eller bara i en av dem. Internationellt verksamma curatorer/konstförmedlare ansöker i separat formulär. För konstnärer gäller att du ska vara bosatt i Västra Götalandsregionen.

Efter Meeting Point 2022 i Göteborg anordnas projektet i Malmö (7-9 december). Som curator kan du ansöka om att delta även där. I Malmö riktar sig projektet till konstnärer som bor och verkar i Region Skåne, mer information kring detta finns på Malmö Konstmuseums hemsida.

Meeting Point 2022 är initierat av Göteborgs Konsthall och IASPIS, Konstnärsnämndens internationella program för bild och form i samarbete med Malmö Konstmuseum och Röda Sten Konsthall.

Med stöd från Västra Götalandsregion.

Nedan hittar du mer information samt länkar till de olika ansökningsformulären.


CURATORER / KONST­FÖRMEDLARE

Nu har Open Call för curatorer till Meeting Point 2022 öppnat! Deadline är 26 september.

Länken går till ett externt formulär där du gör ansökan.

Ansök här.

INTERNATIONAL CURATORS

Open Call for international curators for Meeting Point 2022 is open! Deadline is September 26.

You make the application in an external form:

Apply here

KONSTNÄRER I VÄSTRA GÖTALANDS­REGIONEN

Open Call för konstnärer som bor och verkar i Västra Götalandsregionen. Deadline är 5 oktober.

Länken går till ett externt formulär där du gör ansökan.

Ansök här