Foto/Photo: Hendrik Zeitler

Ljudkonst i staden

Göteborgs Internationella Konstbiennal har mellan 2019–2021 producerad en serie ljudverk kopplade till synliga och osynliga historier i staden. Curatorn Lisa Rosendahl har bjudit in konstnärerna Meira Ahmemulic, HAMN (Malin Holgersson & Nasim Aghili), Manuel Pelmuş, Pia Sandström (2019 och 2021) och Lisa Torell för att svara på olika platser i Göteborg.

Ljudverken av Manuel Pelmuş, Pia Sandström, Lisa Torell är producerade av Göteborgs Internationella Konstbiennal på uppdrag av Göteborgs Stad genom Trafikkontoret och Kulturförvaltningen, Göteborgs Konst, inom ramen för Västlänken i staden.

Alla ljudverk finns att lyssna i biennalens app. Ladda ner appen genom att söka på gibca i App Store eller Google Play.

d(-_-)b Ljudkonstverket upplevs bäst på plats och i hörlurar.