Ljudkonst i staden

Göteborgs Internationella Konstbiennal har mellan 2019–2023 producerad en serie ljudverk kopplade till synliga och osynliga historier i staden.

Sist ut är Annika Lundgren’s Manuskript för åtta röster/ The Hustle, en radioteater om en stad som förändras och om stadsbornas försök att hantera tillvaron när det välkända byter skepnad.

Under 2019-2021 har curatorn Lisa Rosendahl bjudit in konstnärerna Meira Ahmemulic, HAMN (Malin Holgersson & Nasim Aghili), Manuel Pelmuş, Pia Sandström (2019 och 2021) och Lisa Torell för att svara på olika platser i Göteborg.

Ljudverken av Manuel Pelmuş, Pia Sandström, Lisa Torell är producerade av Göteborgs Internationella Konstbiennal på uppdrag av Göteborgs Stad genom Trafikkontoret och Kulturförvaltningen, Göteborgs Konst, inom ramen för Västlänken i staden.

Alla ljudverk finns att lyssna online och är tillgängliga till december 2026.

d(-_-)b Ljudkonstverket upplevs bäst på plats och i hörlurar.