GIBCA 2021

Installationsbilder

GIBCA 2021 – Part One

Del 1


Presskit

Ladda ner material för GIBCA 2021 i vår Dropbox


Publikationer

Tidning

GIBCA-tidningen innehåller information om tematiken, utställningar, program och intervjuer med konstnärer samt program för nätverket GIBCA Extended.

 


Pressmeddelanden