Vanliga frågor

Vad är GIBCA?

GIBCA är en förkortning av Göteborg International Biennial for Contemporary Art, på svenska: Göteborgs Internationella Konstbiennal. GIBCA har funnits sedan 2001, och sedan 2006 organiserar Röda Sten Konsthall biennalen.

Vad är en biennal?

Ordet biennal kommer från det italienska ordet biennale, som kan översättas till ”vartannat år”. Begreppet används ofta för att beskriva en internationell sammankomst av samtida konst, arkitektur, dans eller teater. Konstbiennaler tar upp högaktuella strömningar och frågor inom konsten och samhället.

Den första och största biennalen är Venedigbiennalen (La Biennale di Venezia), som annordnats med vissa avbrott sedan 1895.

Varför ska jag gå på biennalen?

Konsten kan både vara en flykt från vardagen och en chans att fundera över den. Hur lever vi egentligen och varför lever vi som vi gör? Hur ser världen ut ur någon annans perspektiv? Vad är rätt och fel?

Konsten kan vara kritisk mot något, skrämmande eller vacker. Den kan ge oss nya tankar och väcka gamla känslor till liv. Den kan exempelvis handla om politiska frågor, samhällsstrukturer, identitet, historiska händelser eller olika framtidsscenarier – sådant som är viktigt för oss idag.

På biennalen får du en unik möjlighet att se konstverk av internationellt erkända konstnärer från hela världen som vanligtvis inte visas i Göteborg eller i Sverige.