© Ellika Henrikson

Tematik

forms of the surrounding futures 

Vi lever i en tid av omstörtande förändringar, ett tillstånd nyligen definierat som permakris. Inom den västerländska tanketraditionen har sådana perioder inte sällan gått hand i hand med en oförmåga att föreställa sig andra alternativ för morgondagen. Men det finns andra möjligheter. Andra kunskapssystem och praktiker uppmanar oss att inte betrakta vår samtid som en kris, utan som en nära förestående radikal historisk förvandling. De uppmanar oss att skapa en filosofi och mytologi som är lyhörd för vår tid. Med utgångspunkt i det sammanflätade livssystem som allt liv på jorden utgör, eftersträvar utställningen forms of the surrounding futures att skapa en utvidgad allians av sociala grupperingar som kan hantera de aktuella kriserna – och experimentera med en mångfald framtider.

forms of the surrounding futures anammar ett vidgat queerbegrepp för att på så sätt utmana dominerande synsätt och ersätta dessa med ett brett nytänkande och omskapande av kropp, tid och rum. Genom att anta en kollektiv och emancipatorisk position, bjuds vi in till en samvaro bestående av en mångfald individer, där oliktänkande och ifrågasättande av förutbestämda idéer om vår samtid kan ta plats och synliggöra andra möjliga framtider. Istället för att spekulera om framtiden, lyfter konstnärerna således fram redan befintliga sätt att leva hållbart tillsammans, och framhäver förhållningssätt som går på tvärs med de förtryckande krafter som dominerat historien.

forms of the surrounding futures lånar strategier från teater och scenografi för att både skapa distans och förföra. Genom att frammana kognitiva, emotionella och sinnliga upplevelser, försöker den skapa engagemang hos sin publik. Utställningens performativa egenskaper ersätter andra reglerade former för samvaro med en omslutande kollektiv experimentlusta. De flerstämmiga rösterna materialiserar sig multisensoriskt, och skapar gränsöverskridande platser där den linjära förståelsen av identitet kan ifrågasättas. Utifrån ett undersökande av nuet, queerar forms of the surrounding futures rådande föreställningar av samhörighet och sprider berättelser som hyllar vår gemensamma förmåga att föreställa oss och öva inför mötet med kommande världar.

– João Laia, Curator Göteborgs Internationella Konstbiennal 2023

a calling, a celebration

Performanceprogrammet utvidgar det som visas i utställningen och queerar biennalformatets stabilitet genom att leka med rytmen mellan det tillfälliga och varaktiga. Det kroppsliga, festliga och de intensifierade aspekterna av programmet skapar platser för gemensamma experiment och ögonblick där nya sociala former kan framträda och prövas gemensamt på olika vis.

Vernissagens performanceprogram är uppdelat i två akter: en dag-tid och en natt-tid. Dagprogrammet, a calling, fungerar som en i välkomsthälsning och introducerar några av biennalens huvudteman samtidigt som fokus riktas mot det ceremoniella och rituella ögonblick som versnissagen i sig är. Det nattliga programmet, a celebration, är en social sammankomst. Det framställer natten som en tillflyktsort för olikhet och det särpräglade och tydliggör biennalens hyllning och omfamnande av det okända.

– João Laia, Curator Göteborgs Internationella Konstbiennal 2023

Performanceprogrammet a calling, a celebration genomfördes under vernissagen för forms of the surrounding futures 16 september 2023.