Performanceprogram

a calling, a celebration

Performanceprogrammet utvidgar det som visas i utställningen och queerar biennalformatets stabilitet genom att leka med rytmen mellan det tillfälliga och varaktiga. Det kroppsliga, festliga och de intensifierade aspekterna av programmet skapar platser för gemensamma experiment och ögonblick där nya sociala former kan framträda och prövas gemensamt på olika vis.

Vernissagens performanceprogram är uppdelat i två akter: en dag-tid och en natt-tid. Dagprogrammet, a calling, fungerar som en i välkomsthälsning och introducerar några av biennalens huvudteman samtidigt som fokus riktas mot det ceremoniella och rituella ögonblick som versnissagen i sig är. Det nattliga programmet, a celebration, är en social sammankomst. Det framställer natten som en tillflyktsort för olikhet och det särpräglade och tydliggör biennalens hyllning och omfamnande av det okända.

– João Laia, Curator Göteborgs Internationella Konstbiennal 2023

Performanceprogrammet a calling, a celebration genomfördes under vernissagen för forms of the surrounding futures 16 september 2023.